Podmínky použití

Podmínky použití

datum vydání 7. 2. 2011

Úvodní ustanovení

Toto jsou všeobecné podmínky, kterými se řídí používání webu Dueto.cz (dostupného na adrese http://dueto.cz/) a dalších služeb, jejichž provozovatelem je společnost Dueto Online, s.r.o., se sídlem Praha 1, U Půjčovny 952/2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (Provozovatel). Provozovatele je možné kontaktovat na emailové adrese info@dueto.cz.

Uživatelem se pro účely tohoto dokumentu a dokumentu ochrana soukromí, rozumí osoba, která se dobrovolně registrovala do služeb poskytovaných provozovatelem, či je aktivně využívá.

Web Dueto.cz slouží především jako online seznamovací služba, která zprostředkovává komunikaci mezi zájemci o nové známosti.

Souhlas s podmínkami

Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky před využíváním našich služeb, či registrací do nich. Registrací do služeb poskytovaných společností Dueto Online, s.r.o a jejich používáním, vyjadřuje uživatel svůj výslovný a bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami použití a také s dokumentem Ochrana soukromí. Rovněž dává najevo, že porozuměl všem ustanovením. Bez souhlasu není využívání těchto služeb možné.

Společnost Dueto Online může tyto Podmínky kdykoliv změnit. Jejich aktualizovaná podoba bude zveřejněna standardním způsobem a na změnu bude upozorněno minimálně změnou data vydání podmínek. Dalším používáním po změně podmínek projevuje uživatel souhlas s aktualizovaným zněním.

Základní podmínky

  • Uživatelem stránek Dueto.cz smí být pouze osoba starší 15 let.
  • Každý uživatel si smí vytvořit pouze jeden unikátní profil a to pomocí vlastní emailové adresy či vlastínho profilu na službě Facebook.com.
  • Uživatel je povinen udržovat v tajnosti své přístupové údaje a neposkytovat je dalším osobám.
  • Každý uživatel sám zodpovídá za aktivitu, která se děje pod jeho uživatelským jménem, za své chování a za všechna data, texty, informace, přezdívky, odkazy, grafiku a fotografie, které poskytuje, zveřejňuje, či odesílá v rámci služeb provozovatele.
  • Uživatel nesmí obtěžovat, urážet či zastrašovat další uživatele služby. Dále jim nesmí vyhrožovat či se za ně vydávat. Zneužívání identity dalších osob je obecně zakázáno.
  • Je zakázáno využívat služby Dueto.cz k jakýmkoliv ilegálním účelům.
  • Je zakázáno upravovat a přizpůsobovat službu Dueto.cž či do ní neoprávněně zasahovat.

Porušení jakékoliv z těchto podmínek může vyústit v pozasatvení či smazání profilu uživatele a to bez předchozího varování. Provozovatel není zodpovědný za porušování podmínek uživateli.

Obecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít komukoliv a z jakýchkoliv důvodů právo využívat služeb jím poskytovaných.

Provozovatel může odtajnit údaje uživatelů bude-li to nezbytné pro dodržení platných zákonů.

Provozovatel vynakládá odbornou péči tak, aby minimalizoval rizika, která mohou vzniknout uživatelům či třetím osobám v souvislosti s provozem služeb. Nenese však žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním těchto poskytovaných služeb.

Provozovatel může bez souhlasu uživatelů a předchozího oznámení služby upravovat či inovovat.

Facebook connect

Provozovatel využívá služeb poskytovaných společností Facebook, Inc. a dodržuje její podmínky.